Misyon


Başkanlığımız, öğrencilerimizi ve personelimizi beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla, çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak, spor ve sosyal faaliyet alanlarında gereksinimleri doğrultusunda hizmet vermektedir.

Designneuro