Türk Halk Bilimi KülübüDanışman: Öğr. Gör. Zeki ANIT
Başkan: Yiğitcan KARAGÖZ

Amacı: İstanbul Rumeli Üniversitesi (TÜHAB) Türk Halk Bilimi Kulübü’ nün amacı; yaşadığı çevrede, beyninde, bedeninde ve ruhunda sayısız çelişkilerle var olan insanın bütün bu çelişkiler ile ve zıtlıklar arasında kendisine bir yol çizmeye çalıştığı dönemlerde öz kültürümüzü ve geçmişimizi gelecek nesillere aktarmak en önemli hedefimiz olmalıdır. İstanbul Rumeli Üniversitesi’ nin çeşitli fakültelerinde bulunan benliğine ve geçmişine bağlı olanları bir çatı altında toplayarak başka iklimlere doğru değil, Türk milletinin geçmişine doğru yönelen , araştıran, sorgulayan, özgüveni yüksek, hayat stratejisini oluşturuş, mensubiyet ve aidiyet kavramının farkındalığında olan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Designneuro