Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü
Danışman: 
Başkan: Levent CAMCI

Amacı: İstanbul Rumeli Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerinin ders dışı zamanlarını değerlendirmelerini, tarihlerini, dillerini, kültürlerini, edebiyatlarını, örflerini, Türk dünyasındaki mesleki faaliyetleri ve mesleklerin gelişimini, sempozyum, stant çalışmaları, gezi faaliyetleri, söyleşiler, seminerler, etkinlikler, sergiler, paneller, toplantılar, gösteriler, yarışmalar ve benzeri etkinliklerle toplumsal belleği teşkil etmiş olan tarihi olayların, Türk Dili' nin, toplumsal olguların, Türk sanatlarının, Türk edebiyatının ve Türk kültürlerini tanıtmak ve yeni nesillere bu milli değerlerin işlevini ve önemini aktarmaktır.

 : @irutudak

Designneuro