Ombudsmanlık KulübüDanışman Bilgisi: Prof.Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN

Başkan: Fethi Furkan ELBİR

Amacı: Öğrencilerin hak arama noktasında biliçlendirilmelerini sağlamayı amaçlayan kulübümüz, öğrencilerinin hukuki uyuşmazlıklara dair başvuru yollarını öğrenmelerini sağlamayı, ayrıca üniversite ve dışındaki ilgili bireylerin hak arama ve yasal başvuru yollarını öğrenmeleri noktaında bilinçlenmelerine yardımcı olmak amacı gütmektedir.

Designneuro