Mimari ve Tasarım Kulübü
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA

Başkan: Onur YALÇIN

Amacı: İstanbul Rumeli Üniversitesi çatısı altında bulunan bütün tasarım disiplinlerine hitap edecek olan Mimari ve Tasarım Kulübü mimarlık ve tasarım alanında iz bırakmış birçok mimar ve tasarımcı ile konferans veya söyleşi aracılığıyla bir araya gelerek öğrencilerin iş hayatı, tasarım, planlama, projelendirme vb konularda nasısl bir yol izlemeleri gerektiğine dair bir önsezi oluşturmak adına kurulmuştur.


 @irumimarivetasarim

Designneuro