İletişim KulübüDanışman: 

Başkan: Berkay HAKALMAZ

Amacı: Öğrencilerin Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirecek ortamlar hazırlamak. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının doğrultusunda Türk dilini sevdirmek. Öğrencilerin kendilerini ifade etme, özgür, eleştirel düşünme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilerin ufuklarını genişletmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırmaktır.

 

 : @iruiletisim


Designneuro