İAESTE KulübüKulüp Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet CAN

Başkan : Verda KILIÇARSLAN

Amacı:  IRÜ öğrencilerini, Uluslararası Stajyer Değişim Programı (USDP)'nın faaliyetleri konusunda bilgilendirmek; IAESTE' yi üniversite içinde ve dışında tanıtmak; IRÜ öğrencilerinin yurt dışında staj, akademik değişim ve gönüllü organizasyonlar konularında diğer kulüpler ve organizasyonlardan haberdar olmasını sağlamak ve bu birimlerle ortak faaliyetler yürütmek: uluslararası stajyer değişimi için gerekli faliyetleri yürütmek, staj yerleri bulmak, gelen stajyerlerle ilgilenmek, bu amaçları yerine getirmek için her türlü kültürel ve turistik faaliyetleri düzenlemek, broşürler, kitaplar ve diger yayınlar ile internet sitesini hazırlamak. Türk kültürünü tanıtıcı etkinlikler düzenlemektir.

Designneuro