Hürriyet ve Adalet KulübüDanışman: Öğr. Gör. Sinem KARADUMAN

Başkan: Muhammed Tayip TELLİOĞLU

Amacı: Hürriyet ve Adalet Kulübü üyeleri milli dğerlerine bağlı, ilk gayesi avtana hizmet etmek olan gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluktur. Kılüp üyelerine okul hayatının yanısıra kişinin kendini manen ve fikren de geliştirebileceği ortamlar sağlar. Yıl içinde gezi programları, salon programları, siyasetçilerle birlikte gündem üzerine sohbetler, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak sertifika programları düzenleyerek sosyal anlamda da kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefler.

Designneuro