Girişimcilik ve İnovasyon Kulübü


Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Dudu Banu ÇAKAR

Başkan:

Amacı: İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, öğrenciler girişimciliğe özendirmek ve girişimci ruhu geliştirmek, öğrencilerin girişimcilik alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir. Ayrıca geleceğimizi şekillendirecek konular olan teknoloji, inovasyon ve girişimcilik hakkında zihinsel bilinci arttırmak, öğrencilerin kendi fikirlerini hayata geçirebilmeleri için yardımcı olmak. Bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarıyla ilgili yarışmalara ve ilgili etkinliklere katılım sağlamaktır.

Designneuro