Radyo Sinema Video ve Fotoğraf Kulübü

Danışman: Arş. Gör. Bahar ATMACA

bahar.atmacademir@rumeli.edu.tr

Başkan: Emre AKBAŞ

emre.akbas@stu.rumeli.edu.tr

Amacı: Görme ve yaratmanın işbirliğini her detayında hissettiren radyo, sinema, video ve fotoğrafçılıkla ilgilenen üyelerden oluşur. Ortak yaratılan projeler, sergiler, yarışmalar,  seminer ve söyleşi etkinleri tüm üyelerin beraber ortaya koyduğu çalışmaların başında gelmektedir.