İdari Personel

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Tolga Bulut
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan Yrd.

 

Ali KOÇ
Memur

 

Öğr. Gör. Mutlu URAL
Memur

 

Öğr. Gör. Zeki ANIT
Memur

Azad ŞENGÜL
Memur