Gezi Kulübü

Danışman: Öğr. Gör. Yiğit ERYİĞİT

yigiter.yigit@rumeli.edu.tr

Başkan: Yusuf YİĞİT

yusuf.yigit@stu.rumeli.edu.tr

Amacı: Gezmek, gezerek öğrenmek, ülkemizin kültürel değerlerini tanımak, köklü tarihimize yolculuk yapmak, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, yaşadığımız şehrin kapılarını aralamak, gezerken fikir alış verişi yapıp düşünce ve fikirlerimizi kültürümüzle birleştirmek, farklı yerler görerek ufkumuzu genişletmektir.