Atatürkçü Düşünce Kulübü

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN

suleyman.ozmen@rumeli.edu.tr

Başkan: Fahri Furkan ELBİR

furkan.elbir@stu.rumeli.edu.tr

Amacı: İstanbul Rumeli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilime dayalı ilkeleri doğrultusunda başta İstanbul Rumeli Üniversitesi gençliği olmak üzere tüm üniversite gençliğine O'nu ve fikirlerini anlatabilmektir.