Etkinlik Planlama Süreci


İRÜ’de etkinlik nasıl planlanır?

Üniversitemiz kulüpleri her eğitim-öğretim yılı başında yıllık etkinlik taslağını planlayarak SKS Daire Başkanlığına iletilirler.

Her ay sonunda bir sonraki ay için kulüp yönetimi toplanarak etkinliklerin planını gerçekleştirirler. Etkinlikler planlandıktan sonra danışman onayı alınır. Faaliyet planı formu (ek-7) doldurularak Sks Daire başkanlığında sorumlu birime iletilir.

Etkinliklerde (malzeme, salon vb.) ihtiyaçların karşılanması için etkinlik tarihinden en az 15 gün içerisinde talep formunu doldurulur.

Etkinliklerde görsel veya özel bir ifade kullanılması isteniyorsa etkinlik faaliyet planında belirtilmelidir.

Etkinlikler Sks tarafından düzenlendikten sonra güncel etkinlik takviminden kontrol edilmelidir.

Etkinlikler planlandıktan sonra değişiklik ve iptal edilmesi için en az 1 hafta önce sks daire başkanlığına bilgi verilmelidir.

Etkinlikler ile ilgili herhangi bir soru ve öneri için [email protected] adresine mail göndererek ulaşım sağlayabilirsiniz. Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire ofisini ziyaret edebilirsiniz.

Designneuro